CréActief

PERSBERICHT     

18 december 2021

 

Stichting Anders Actieven  bouwt activiteiten af

Achtendertig jaar na de oprichting zal de Stichting Anders Actieven per 31 dec 2022 een punt achter haar bestaan zetten. De lopende activiteiten, die sinds 2019 onder de naam ‘CréActief’ werden gecoördineerd, zullen op eigen benen moeten gaan staan of bijvoorbeeld onder de hoede van het Dorpshuis verder kunnen gaan.

Volgens voorzitter Peter de Waard is de doelstelling van de stichting achterhaald. ‘De stichting werd in 1984 opgericht in tijden van grote werkloosheid om te voorkomen dat mensen aan de onderkant van de maatschappij terecht zouden komen bij het ontbreken van zicht op een bijdrage aan het maatschappelijk en sociaal leven. Nuttig en nodig, toen. Maar de situatie in de samenleving is helemaal veranderd. Banen zijn er volop. Onder de vleugels van de stichting bleven activiteiten op het gebied van vrijetijdsbesteding over. Die activiteiten draaien prima, ook zonder een overkoepelende stichting. ‘

CréActief

‘In 2019 bedachten we een nieuwe ‘werknaam’ om duidelijker te maken wat wij boden. Het bridgen op de woensdagmiddagen en wekelijkse groepen voor wandelen of biljarten vormen samen met schilder- en tekengroepen de hoofdmoot van CréActief. Maar ze rechtvaardigen ons inziens niet langer het instandhouden van onze bestuurlijke bemoeienissen en van een subsidiestroom die min of meer rechtstreeks naar dorpshuis De Hanswijk leidt.  Zo’n dorpshuis is en blijft van grote waarde in Egmond aan den Hoef, maar ons schakeltje kan er tussenuit. Een beetje minder bureaucratie en een groter accent op de dorpshuisfunctie.’

Corona

‘We hebben door de achtereenvolgende corona-golven ook te maken met grotere terughoudendheid tot deelname aan groepsgewijze activiteiten, zowel van de kant van de aanbieders, begeleiders en docenten als aan de kant van de deelnemers. Onze conversatiecursussen Spaans en Frans zijn heel kleinschalig geworden, vergeleken met vroeger. We verwachten dat ze op eigen kracht verder gaan, want ze worden – juist door het werken in compacte groepjes – heel hoog gewaardeerd. Maar ook de bridgers en de biljarters en andere groepen kunnen ons inziens goed op eigen benen staan.’

2022

‘Deze maand hebben we de huur van een vaste ruimte in het Dorpshuis opgezegd, maar dat gaat pas aan het eind december 2022 in. Volgend jaar wordt dus een jaar van afbouwen en goed overdragen. Niet de activiteiten zijn overbodig, maar ons laagje daartussen’, aldus Peter de Waard, namens het bestuur van de stichting.