Oud Nieuw(s)

-Nieuwe voorzitter voor Stichting ‘Anders Actieven’

Met ingang van 1 januari 2020 heeft de Stichting ‘Anders Actieven’ een nieuwe voorzitter: Peter de

Waard (62) uit Egmond aan den Hoef nam het stokje over van Trees Visser-Groot. Zij werd op

haar beurt secretaris van de Stichting, een functie die vacant kwam door het vertrek van Frans

Peeters.

Peter de Waard heeft inmiddels in goed overleg met het bestuur van Dorpshuis Hanswijk in

Egmond aan den Hoef, het initiatief genomen om een gebruikersoverleg van alle organisaties die

actief zijn in Dorpshuis Hanswijk te organiseren. ‘Samenwerking, weten wie wat doet, mensen bij

elkaar brengen, dat is belangrijk in een dorpsgemeenschap’, aldus de nieuwe voorzitter.

voorzitter.jpg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bestuur Anders Actieven nam afscheid van Frans Peeters

 

Frans Peeters, bestuurslid van ‘Anders Actieven’ in Egmond aan den Hoef tot 1 januari 2020, werd op vrijdag 3 januari 2020 uitgezwaaid door zijn mede-bestuursleden. Het echtpaar Peeters verhuist binnenkort naar Warmenhuizen, en dat was de aanleiding voor dit afscheid. Trees Visser-Groot sprak waarderende woorden uit in zijn richting. Frans Peeters had immers na een moeilijk en wat chaotisch jaar de stichting uit het slop getrokken. Hij heeft opnieuw mensen weten te inspireren om hun schouders onder het werk van de stichting te zetten en zo daadwerkelijk een belangrijke bijdrage geleverd aan de samenlevingsactiviteiten die zo belangrijk zijn voor een dorpsgemeenschap. Trees Visser memoreerde aan zijn houding die al eerder was gebleken: ‘ Als waker over diverse stichtingen die bijna ten onder zijn gegaan, maar die hij door vasthoudendheid sluimerend in leven heeft gehouden en gereanimeerd heeft. We kunnen hem daarvoor nauwelijks genoeg bedanken’. Hij ontving uit handen van de voorzitter een speciaal bedrukte mok, een waardebon en een fraai boeket.

Frans Peeters blijft nog wel tot het eind van het schilderseizoen als coördinator voor de schilder- en tekenlessen verbonden aan ‘Anders Actieven’.

 

franspeter-1.jpg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WANDELT U MEE?

‘Anders Actieven’ start op dinsdag 8 oktober 2019 met een nieuwe wekelijkse wandelgroep van en naar Dorpshuis Hanswijk in Egmond aan den Hoef.

Vooralsnog gaat het om een wandeling van ca een uur.

De start is om 09.00 uur vanaf Dorpshuis Hanswijk te Egmond aan den Hoef. Na afloop staat daar ook een kopje koffie of thee klaar. Bij de eerste wandeling is dat gratis, daarna zijn de consumpties voor eigen rekening. Iedereen loopt voor eigen risico mee en we zoeken met elkaar naar het juiste tempo.

Er zijn verder geen kosten aan verbonden.

 

U kunt zich aanmelden via: info@andersactievenegmond.nl.

Of via het aanmeldformulier op de website van:

www.AndersActievenEgmond.nl

 

Per 1 mei 2019 heeft  AndersActieven een nieuw bestuur: Trees Visser-Groot (vrz), Sander van Beek (secr), Rob Hallewas (penningm), Onno van Ulzen (lid) en Frans Peeters (lid).

- Op het Hoeverdorpsfeest, zondag 9 juni, staat de stichting AndersActieven met een kraam dichtbij het dorpshuis Hanswijk. Komt u even langs? U kunt zich dan ook aanmelden voor een van de activiteiten, of meerdere, net wat u wilt. Denkt u dat u ook wel een activiteit zou willen starten en begeleiden, laat ons dit dan weten. We zoeken nog vrijwilligers die bijvoorbeeld Koersbal en Walking Football willen helpen opzetten en daarna begeleiden. Bent u die persoon? Meldt u zich dan bij de kraam of via de website www.andersactievenegmond.jouwweb.nl. Tot ziens op het Hoeverdorpsfeest.

 

1 Mei 2019 Broers Walta stoppen met Zingende Zaagjes

190503StoppenZingendeZaagjes-1.jpg